PHP-PDO Kullanma

31 Ekim 2017 - 2.370 Okunma

Merhaba Arkadaşlar,

PHP ile PDO kullanımı hakkında unutulan veya yanlış kullanılan belli başlı fonksiyonları derleyip bir döküman halinde sizinle paylaşıyorum.

Database Bağlantısı :

	// Database Connection
	$connection = "mysql:host=localhost;dbname=pdo;charset=utf8";
	$user = "root";
	$password = "root";
	 
	try {
	  $db = new PDO($connection, $user, $password);
	  //echo "Connection sağlandı.";
	} catch (PDOException $e) {
	  echo 'Connection hatası : ' . $e->getMessage();
	}

Prepare, Exec, Query Kullanımları

# Emre Başaran - PDO Dökümantasyonu
include("database.php");


## Açıklama
	// Delete/Update/İnsert gibi sorgular için “exec”
	// Select gibi sorgular için “query”
	// Delete/Update/İnsert işlemlerini diziyle gönderilecekse "prepare ile exec"########################## - Prepare ile Execute Kullanımı - ####################
## Dizi ile işlem yaptırmak
	$urunadi = "yeniürün adı";
	$urunaciklama = "yeniürün açıklaması burada yer alacaktır.";
	$query = $db->prepare('INSERT INTO urunler (urunadi, urunaciklama) VALUES(?, ?)');
	$islem = $query->execute(array($urunadi, $urunaciklama));
	if($islem){
		echo "Başarılı bir şekilde eklendi.";
	}else{
		echo "Eklemede hata oluştu !";
	}

## Dizi ile farklı işlem yaptırmak
	$query = $db->prepare("INSERT INTO urunler SET urunadi = :urun_adi, urunaciklama = :urun_aciklama, sira = :urun_sira");
	$insert = $query->execute(
		array(
	   "urun_adi" => "Farklı işlem yaptırmak",
	   "urun_aciklama" => "farklı işlem yaptırmak için açıklama",
	   "urun_sira" => 3,
		));
	if ($insert){
	  $eklenen_son_id = $db->lastInsertId();
	  echo "Başarılı şekilde eklendi ! Son eklenen id = ".$eklenen_son_id;
	}
################################################################################

########################## - Query Komutu Kullanımı - ##########################
## Ürün listeleme
	$urunler = $db->query("select * from urunler");
	foreach ($urunler as $key) {
		echo $key["urunadi"]."<br/>";
	}

## Sipariş listeleme
	$siparisler = $db->query("select * from siparisler");
	if ($siparisler->rowCount()){
		foreach($siparisler as $row){
			echo $row['siparisadi']."<br/>";
		}
	}else{
		echo "Hiç sipariş bulunmuyor";
	}

## Tek Veri Çekme
	$urun = $db->query("select * from urunler where id='3'");
	if ($urun->rowCount()){
		foreach($urun as $row){
			echo $row['urunadi']."<br/>";
			echo $row['urunaciklama']."<br/>";
			echo $row['sira']."<br/>";
		}
	}else{
		echo "Hiç ürün bulunmuyor";
	}
##################################################################################

########################## - Exec Komutunun Kullanımı - ##########################
## İşlem yaptırmak
	$urun = "denemecik";
	$aciklama = "açıklama buradaa";
	$db->exec("insert into urunler set urunadi='$urun', urunaciklama='$aciklama'");
#################################################################################### Emre Başaran - PDO Dökümantasyonu